บริษัท ไนซัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

67/28-29 ถ.ตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

Nisus Engineering Co., Ltd.

67/28-29 Takuan-Saithong Beach Rd., T.Maptaphut, A.Muang, Rayong 21150

Tel: 038-609-363, Fax: 038-609-343/344, E-mail: sales@nisus-eng.com


บริษัท ไนซัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

67/28-29 ถ.ตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

Nisus Engineering Co., Ltd.

67/28-29 Takuan-Saithong Beach Rd., T.Maptaphut, A.Muang, Rayong 21150

Tel: 038-609-363, Fax: 038-609-343/344, E-mail: sales@nisus-eng.com